Om Bornholms Kulturuge

200 oplevelser på 10 dage på Bornholm

Bornholms Kulturuge er en kulturfestival, der finder sted over 10 dage i september hvert år.

I 2022 ser dagene således ud:

  • fredag d.16.: Nexø
  • lørdag d. 17.: Østermarie
  • søndag d. 18.: Christiansø
  • mandag d. 19.: Åkirkeby
  • tirsdag d. 20.: Allinge/Sandvig
  • onsdag d. 21.: 4-kløver-klyngen
  • torsdag d. 22.: Hasle
  • fredag d. 23.: Rønne
  • lørdag d. 24.: Svaneke
  • søndag d. 25.: Gudhjem

De ni kulturspor er Historie, Litteratur, Klassisk musik, Kunst, Teater, Madkultur, Natur, Rytmisk musik og Kunsthåndværk. Læs præsentation af sporene her. Bornholms Kulturuge er organiseret i ni kulturspor, der leder publikum frem til lige netop de aktiviteter, som har størst interesse for den enkelte, men også giver kulturoplevelser, som du måske ikke vidste, at du ledte efter. 

 

Kulturugens program

Du finder programmet for 2022 her.

I kan glæde jer til 10 dage med over 200 unikke kulturoplevelser på dejlige Bornholm. 

 

Kulturugens adgangsbillet

Som publikum støtter man Kulturugen ved at købe et kulturugearmbånd. Armbåndet koster 100 kr. og er nødvendigt for alle, der er fyldt 15 år. Alle indtægter fra armbånd går direkte til kulturugens arrangører og events. 

Intet armbånd - ingen kulturuge. 

Læs mere om kulturugearmbåndet her.

 

Bornholms Kulturuges vision

Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele Bornholm!

 

Bornholms Kulturuges mission

Bornholms Kulturuge vil fungere som en paraplyorganisation, der giver lokale aktører inden for hele spektret af kulturaktiviteter en mulighed for at vise, hvad de arbejder med. Med økonomisk tilskud fremmes lokale initiativer, der baserer sig på bornholmske kulturelle traditioner.

Større satsninger inden for hvert enkelt spor bringer kultur til Bornholm fra andre dele af landet/verden – arrangementer, der er sammensat specielt til Kulturugen. Dette til glæde og inspiration for såvel tilrejsende gæster som fastboende.

Med det brede tilbud om kulturoplevelser bidrager Kulturugen til en udvidelse af turistsæsonen med sin placering i september.

Kulturugen styrker kulturens placering i lokalsamfundet.

Kulturugen styrker Bornholms image, som en destination, der er værd at besøge også uden for sommerperioden.

Kulturugen styrker Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig qua det stærke kulturliv."

Du kan læse hele visionen/missionen her.

 

Kulturugens formål

Foreningen har til formål "at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen."

Du finder Bornholms Kulturuges vedtægter her 

 

Kulturugens finansiering

Bornholms Kulturuge er primært finansieret ved bidrag fra fonde og sponsorer samt Bornholms Regionskommune. 

Dertil kommer en længere række mindre virksomhedssponsorater. Se hvem der støtter Kulturugen.

 

Kulturugens organisation og bestyrelse

Bornholms Kulturuge gennemføres af Foreningen Bornholms Kulturuge, som har en bestyrelse på 8 medlemmer.

Mikkel Bach-Jensen (Formand), Inge Prip (næstformand), Jens Svane Boutrup, Steffen Brandt, Niclas Fick, Klaus Vesløv og Pernille Kofod Lydolph.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for deltagelse som arrangør, udvælger projekter efter ansøgning og fordeler økonomiske midler til gennemførelse af arrangementer.

Destination Bornholm ApS varetager funktionen som sekretariat og står således for administration, markedsføring og afvikling. Der ansættes en kulturugekoordinator, som varetager kontakten til arrangørerne. Koordinatoren fungerer desuden som pressekontakt. 

Projektleder, Bornholms Kulturuge: Laura Frederikke Jespersen, mail: lauraj@bornholm.info, T: 40384058

Evaluering

KORT RESUMÉ AF EVALUERINGEN FOR 2021:

• Et væld af aktiviteter i alle 9 kulturspor
• www.bornholmskulturuge.dk indtager 1. pladsen som kilde til gæsternes kendskab til kulturugen
• Kulturugens gæster bedømmer kvaliteten til 8,2 i gns. på en 10-punkts skala (8,13 i 2020)
• Ændring i publikums adfærd. Man bestiller billetter senere, og man er påpasselig med forsamlinger.
• 82,6% af publikum havde deltaget i Kulturugen i tidligere år
• 45,1% af publikum deltog i 5 eller flere arrangementer i løbet af Kulturugen
• 67,4% af Kulturugens gæster havde bopæl uden for øen
• 72,9% af tilrejsende publikum havde flere end 6 overnatninger i forbindelse med besøget
• Tilrejsende kommer fra hele Danmark, men flest fra København
• Der blev solgt og udleveret 1.408 stk. kulturpas/armbånd. 

Du finder evaluering af Bornholms Kulturuge 2021 her.