”Kongevognen” og De bornholmske Jernbaner

”Kongevognen” og De bornholmske Jernbaner

Historie/KulturhistorieNexøMandag 19. september
Se Min kulturuge

”Kongevognen” og De bornholmske Jernbaner

De fleste ved, at De danske Statsbaner (DSB) altid har haft en kongevogn, der blev koblet på toget, når kongen eller dronningen var passager. Men har de bornholmske jernbaner haft en kongevogn? Svaret er både ja og nej. For i 1925 erhvervede jernbanen på Bornholm en passagervogn, der tidligere havde kørt på Skagensbanen. Vognen var af en standard, som man normalt ikke kunne forvente som almindelig passager, fordi vognen ofte blev anvendt, når Kong Christian den X skulle op til sin kongevilla "Klitgården", der lå tæt på Skagen By.

Da Skagensbanen på den tid var metersporet, ligesom den bornholmske jernbane, kunne DSB’s kongevogn ikke køre længere end til Frederikshavn, hvorefter resten af turen foregik med Skagensbanen og deres fineste personvogn, som af naturlige årsager blev kaldt for ”Kongevognen”. Da Skagensbanen i 1924 blev ombygget til normal sporvidde, blev den flotte personvogn købt af jernbaneselskabet på Bornholm, og kørte herefter som almindelig personvogn ved banerne på Bornholm i resten af vognens levetid.

Vognen blev oftest anvendt på Nexø-banen, og når vognen indgik i togstammen, var der stor rift om de fornemme pladser. I 1950 blev vognen ophugget efter 50 års tro tjeneste. De første 25 år ved Skagensbanen, og de næste 25 år på Bornholm. Dermed forsvandt et stykke historie for altid, men der er dog bevaret enkelte effekter fra ”Kongevognen”, som indgår i en særudstilling på DBJ-Museet. Historien starter med en rød bamse ….!

Nej kom hellere selv og se eller hør historien.

Udstillingen kan ses i hele kulturugen i museets normale åbningstid, mandag - fredag kl. 11,00 - kl. 16.00. Alle besøgende i kulturugen med kulturugepas vil få 50% rabat på den normale billetpris.

Vi har et særarrangement, mandag den 19. september, mellem kl. 13,30 og 14,30, hvor hele historien om Kongevognen fortælles og sammenhængen med den røde bamse uddybes nærmere. Ved arrangementet udleveres bl.a. en gratis pjece om ”Bamsen og Kongevognen”. Pjecen indeholder mange af udstillingens fotos samt en beskrivelse af vognens historie plus nogle af de anekdoter, som knytter sig til vognen.

Arrangementet indledes med filmen ”Kongevognen og De bornholmske Jernbaner” og der afsluttes med en rundvisning med vægten lagt på de kongelige køreture med de bornholmske jernbaner. DBJ-museum omfatter til daglig en spændende udstilling, der er opbygget som et stationsmiljø med bl.a. jernbanevogne, billeder og genstande fra De bornholmske Jernbaner. Oplev historien om de bornholmske jernbaner, der kørte på øen i perioden fra 1900-1968.

Praktisk info

Kun for gæster med Kulturugearmbånd

Sted

DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, 3730 Nexø

Dato

Mandag 19. september

Tidspunkt

13.30 - 14.30

Entré

25.00

Kulturspor

Historie/Kulturhistorie

Bemærkninger

Der er ikke muligt at bestille/reservere en billet, man møder blot op i god tid, inden arrangementet starter. Ved mere end 30 deltagere, sker der en opdeling i 2 hold, således:

Hold 1: Film mv. – Rundvisning

Hold 2: Rundvisning – Film mv.

Særprisen på 25 kr. gælder både alm. besøg på museet i Kulturugen ved fremvisning af og til Særarrangementet.