Om Kulturugen

SPOR

er den nye måde, vi har organiseret Kulturugen. Ni kulturspor leder publikum frem til lige netop de aktiviteter, som har størst interesse for den enkelte. 

Kulturugens organisation og bestyrelse

Bornholms Kulturuge gennemføres af Foreningen Bornholms Kulturuge, som har en bestyrelse på 7 medlemmer.

Mikkel Claus Bach-Jensen (Formand), Martin Schødts (Næstformand) Hanne Strøby (Kasserer og sekretær), Ole Ligaard, Jens Svane Boutrup, Steffen Brandt og Louise Krogsriis.

Bestyrelsen fastsætter betingelser for deltagelse som arrangør, udvælger projekter efter ansøgning og fordeler økonomiske midler til gennemførelse af arrangementer.

Destination Bornholm ApS varetager funktionen som sekretariat og står således for administration, markedsføring og afvikling. Der ansættes en kulturugekoordinator, som varetager kontakten til arrangørerne. Koordinatoren fungerer desuden som pressekontakt. 

 

Vision for Bornholms Kulturuge

I vintermånederne 2017/2018 arbejdede bestyrelsen for Kulturugen med en ny vision for festivalen:

"Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele Bornholm!"

Du kan læse hele visionen her.

Overvældende antal arrangementer

Hvert år i uge 38, når den bornholmske sensommer med varme og farvepragt er på sit højeste, har Kulturugen siden 2001 inviteret til fordybelse og forkælelse med kulturbegivenheder hver dag og på hele øen. Eventen har langsomt - men sikkert - udviklet sig til en bredt favnende begivenhed med stort set alle kunstformer repræsenteret.

Programmet er nu blevet så omfangsrigt, at vi har valgt at organisere det på en ny måde. Som publikum kan man nu vælge at følge et bestemt kulturspor hele ugen, hvis man har særlige interesse for et specifikt emne. Men man kan selvfølgelig også sammensætte sit helt eget program ved at plukke fra de forskellige spor. Vi tilstræber, at der hver dag i Kulturugen er mindst en aktivitet inden for hvert kulturspor.

Samtidig er det vigtigt for os, at publikum får lejlighed til at komme rundt på hele øen. Derfor er der særligt fokus på en ny by eller område hver dag i kulturugen.

Se årets program her

Kulturspor

Rytmisk musik er har koncertrækken Udenfor Sæsonen som en vigtig begivenhed. Her lader Steffen Brandt kendte, etablerede kunstnere optræde i nye sammenhænge med unge, nye talenter. Deltagerne prøver kræfter med både egne og hinandens værker. Projektet blev i 2011 præmieret af Statens Kunstråds Musikudvalg for sin unikke karakter. Men i det samme kulturspor præsenterer vi også koncerter med dygtige, lokale bands og musikere.

Historie og Kulturhistorie er et af de spor, hvor Bornholm indtager en særstilling i Danmark. Historien på Bornholm adskiller sig i de fleste tidsperioder markant fra resten af Danmark. Ved at følge det historiske spor bliver du klogere på Bornholms egenart. Igennem en årrække har Kulturugen bl.a. haft tradition for at vise det nyeste fra de arkæologiske udgravninger på øen, hvor Bornholm igen markerer sig ved den store fundrigdom.

Madkultur er et andet område, hvor Bornholm for alvor er kommet på verdenskortet de seneste år. Her opstod Danmarks første regionale madkulturhus "Gaarden" i 2015 og siden da, har det stået bag arrangementet Gaardens Madkulturfest, hvor de lokale råvarer indtager en hovedrolle. 

Kunst er et helt selvfølgeligt kulturspor på Bornholm. Bornholmermalerne er kendt af de fleste, men også i dag er mange kunstnere bosat på øen, hvor de lader sig inspirere af naturen og det særlige lys. Dem kan man møde ved udstillinger og workshops i løbet af ugen.

Klassisk Musik havde fra 2012 - 2018 sin pendant til Udenfor Sæsonen med mezzosopranen Andrea Pellegrinis koncerter "Klassisk på Kanten. Disse koncerter afløses i 2019 af et ikke mindre eksperimenterende projekt - hvor en helt ny og anderledes opsætning af operaen Carmen vil kunne opleves i en gammel fabrikshal i Nexø. Fortsat med Andrea Pellegrini i en central rolle. Andre koncerter med klassisk musik finder sted både i naturen og i vores smukke kirker - koncerter med både bornholmske ensembler og tilrejsende musikere.

Litteratur vil man kunne følge i hver eneste by og møde unge og gamle forfattere.

Kunsthåndværk har i mange år været et felt, hvor øen har en fornem førerposition. Traditionerne med fremstilling af keramik går langt tilbage i tiden og kan følges på Hjorths Fabrik i Rønne. I Nexø ligger både Den danske Keramikfabrik og en afdeling af Danmarks Designskole (både glas og keramik). I 2017 blev Bornholm hædret med den fornemmet titel som World Craft Region, foreløbig som det eneste sted i hele Europa. Hæderen kan nærmest sammenlignes med Michelin stjerne systemet for restauranter. I 2018 afholdes international keramikbiennale "European Ceramic Context" og den indgår med selvfølgelighed i kulturugens program.
Glaskunst, tekstil, træarbejder er andre områder inden for kunsthåndværk, som vi med stor glæde kan præsentere i kultursporet KUNSTHÅNDVÆRK.

Teater/Scenekunst får også sit helt eget kulturspor. Rønne Theater er Danmarks ældste fungerende teaterbygning, som man selvfølgelig må besøge, hvis teater er ens interesse. Udenfor Klemensker ligger Birca, et tidligere mindre landbrug. Ejendommen er udbygget og moderniseret, så den er optimal til brug for internationale recidencies. Stedet er et hjem, et refugie for kunstnerne. Et sted man kan arbejde i fred og ro, ideelt til at skabe nye ideer for kunsten i samklang med den smukke natur. Der kan laves workshops, prøveforløb – eller man kan få et sted til at researche i fred og ro. Sidst, men ikke mindst, så kan scenekunst opleves i Soldalens spektakulære rammer, når der vises ny-cirkus af international standard.

Natur er Bornholms største trækplaster. Den bornholmske natur er varieret i en grad, som ikke kendes ret mange andre steder i verden. Vilde klipper og sprækkedale på Nordbornholm og det frugtbare, mere flade landskab på Sydbornholm med de fantastiske sandklitter langs kysten. Overalt har menneskene sat deres spor i naturen og påvirket landskabet. Følg Natursporet og oplev den storslåede natur under kompetent og medrivende vejledning, og hør om bl.a. de sagn og myter, der knytter sig til de forskellige lokaliteter. Hvordan stedet har haft betydning for livet netop her.

Samarbejdsprojekter -Bornholms Kulturuge er desuden kendetegnet ved at indeholde tværfaglige kunstformer og samarbejdsprojekter, der udover at henvende sig til publikum også indeholder mulighed for fordybelse, indsigt og deltagelse i kunstneriske læreprocesser i form af masterclasses og workshops.

 

Kulturugens adgangstegn

Som publikum understøtter man Kulturugen ved at købe et kulturugebadge. Fra 2018 har vi kaldt det et 'kulturugepas' - fordi det er adgangstegnet til den lange række af kulturoplevelser under Kulturugen.

Læse mere om kulturugepas

 

Kulturugens formål

Foreningen har til formål "at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen."

I vision for Bornholms kulturuge kommer formålet til udtryk i afsnittet om Mission:

"Bornholms Kulturuge vil fungere som en paraplyorganisation, der giver lokale aktører inden for hele spektret af kulturaktiviteter en mulighed for at vise, hvad de arbejder med. Med økonomisk tilskud fremmes lokale initiativer, der baserer sig på bornholmske kulturelle traditioner.

Større satsninger inden for hvert enkelt spor bringer kultur til Bornholm fra andre dele af landet/verden – arrangementer, der er sammensat specielt til Kulturugen. Dette til glæde og inspiration for såvel tilrejsende gæster som fastboende.

Med det brede tilbud om kulturoplevelser bidrager Kulturugen til en udvidelse af turistsæsonen med sin placering i september.

Kulturugen styrker kulturens placering i lokalsamfundet.

Kulturugen styrker Bornholms image, som en destination, der er værd at besøge også uden for sommerperioden.

Kulturugen styrker Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig qua det stærke kulturliv."

 

Kulturugens finansiering

Bornholms Kulturuge er primært finansieret ved bidrag fra fonde og sponsorer, men har i en årrække også opnået støtte fra Bornholms Vækstforum, som nu nedlægges. 

I 2019 understøttes Bornholms Kulturuge af Bornholms Regionskommune.

Se hvem, der bakker økonomisk op om kulturugen her.

 

Evaluering

Du finder evaluering af Bornholms Kulturuge 2019 her.

Du kan læse rapporten fra Publikumsundersøgelsen 2019 her.