Om Kulturugen

Fælles om kulturen

Kulturspor

Bornholms Kulturuge er organiseret i ni kulturspor, der leder publikum frem til lige netop de aktiviteter, som har størst interesse for den enkelte, men også giver dig kulturoplevelser, som du måske ikke vidste, at du ledte efter. 

De ni kulturspor er Historie, Litteratur, Klassisk musik, Kunst, Teater, Madkultur, Natur, Rytmisk musik og Kunsthåndværk. Læs præsentation af sporene her.

 

Kulturugens program

Programmet for 2022 bliver offentliggjort ca. maj/juni 2022. Vi glæder os til endnu en kulturuge med storslåede oplevelser!

I mellemtiden kan du snuse til programmet for 2021. Se programmet her.

I kan glæde jer til 10 dage med over 100 unikke kulturoplevelser på dejlige Bornholm. 

 

Kulturugens adgangsbillet

Som publikum understøtter man Kulturugen ved at købe et kulturugearmbånd. Vi kalder det et 'kulturugepas'.

Læs mere om kulturugepas

 

Bornholms Kulturuges vision

Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele Bornholm!

 

Bornholms Kulturuges mission

Bornholms Kulturuge vil fungere som en paraplyorganisation, der giver lokale aktører inden for hele spektret af kulturaktiviteter en mulighed for at vise, hvad de arbejder med. Med økonomisk tilskud fremmes lokale initiativer, der baserer sig på bornholmske kulturelle traditioner.

Større satsninger inden for hvert enkelt spor bringer kultur til Bornholm fra andre dele af landet/verden – arrangementer, der er sammensat specielt til Kulturugen. Dette til glæde og inspiration for såvel tilrejsende gæster som fastboende.

Med det brede tilbud om kulturoplevelser bidrager Kulturugen til en udvidelse af turistsæsonen med sin placering i september.

Kulturugen styrker kulturens placering i lokalsamfundet.

Kulturugen styrker Bornholms image, som en destination, der er værd at besøge også uden for sommerperioden.

Kulturugen styrker Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig qua det stærke kulturliv."

Du kan læse hele visionen her.

 

Kulturugens formål

Foreningen har til formål "at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen."

Du finder Bornholms Kulturuges vedtægter her 

 

Kulturugens finansiering

Bornholms Kulturuge er primært finansieret ved bidrag fra fonde og sponsorer, men har også opnået støtte fra Bornholms Regionskommune. 

Dertil kommer en længere række mindre virksomhedssponsorater. Se hvem der støtter Kulturugen.

 

Kulturugens organisation og bestyrelse

Bornholms Kulturuge gennemføres af Foreningen Bornholms Kulturuge, som har en bestyrelse på 8 medlemmer.

Mikkel Bach-Jensen (Formand), Martin Schødts (Næstformand), Jens Svane Boutrup, Steffen Brandt, Maria Fromseier Kjærgaard, Inge Prip og Klaus Vesløv og Pernille Kofod Lydolph.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for deltagelse som arrangør, udvælger projekter efter ansøgning og fordeler økonomiske midler til gennemførelse af arrangementer.

Destination Bornholm ApS varetager funktionen som sekretariat og står således for administration, markedsføring og afvikling. Der ansættes en kulturugekoordinator, som varetager kontakten til arrangørerne. Koordinatoren fungerer desuden som pressekontakt. 

Kulturugekoordinator: Laura Frederikke Jespersen, mail: lauraj@bornholm.info, T: 40384058

Evaluering

Du finder evaluering af Bornholms Kulturuge 2020 her.

Du kan læse rapporten fra Publikumsundersøgelsen 2020 her.