Om Kulturugen

SPOR viser vej til store oplevelser

Bornholms Kulturuge 2020 finder sted fra den 11. - 20. september med officiel åbning den første dag i Svaneke.

Bornholms Kulturuge er organiseret i ni kulturspor, der leder publikum frem til lige netop de aktiviteter, som har størst interesse for den enkelte. 

De ni Kulturspor

Rytmisk musik er har koncertrækken Udenfor Sæsonen som en vigtig begivenhed. Her lader Steffen Brandt kendte, etablerede kunstnere optræde i nye sammenhænge med unge, nye talenter. Deltagerne prøver kræfter med både egne og hinandens værker. Projektet blev i 2011 præmieret af Statens Kunstråds Musikudvalg for sin unikke karakter. Men i det samme kulturspor præsenterer vi også koncerter med dygtige, lokale bands og musikere.

Historie og Kulturhistorie er et af de spor, hvor Bornholm indtager en særstilling i Danmark. Historien på Bornholm adskiller sig i de fleste tidsperioder markant fra resten af Danmark. Ved at følge det historiske spor bliver du klogere på Bornholms egenart. Igennem en årrække har Kulturugen bl.a. haft tradition for at vise det nyeste fra de arkæologiske udgravninger på øen, hvor Bornholm igen markerer sig ved den store fundrigdom. Andre tilbagevendende begivenheder i dette spor er byvandringer i flere forskellige byer.

Madkultur er et andet område, hvor Bornholm for alvor er kommet på verdenskortet de seneste år. Her opstod Danmarks første regionale madkulturhus "Gaarden" i 2015 og siden da, har det stået bag arrangementet Gaardens Madkulturfest, hvor de lokale råvarer indtager en hovedrolle. Åbent hus hos spændende fødevareproducenter går også igen år efter år.

Kunst er et helt selvfølgeligt kulturspor på Bornholm. Bornholmermalerne er kendt af de fleste, men også i dag er mange kunstnere bosat på øen, hvor de lader sig inspirere af naturen og det særlige lys. Dem kan man møde ved udstillinger og workshops i løbet af ugen.

Klassisk Musik havde fra 2012 - 2018 sin pendant til Udenfor Sæsonen med mezzosopranen Andrea Pellegrinis koncerter "Klassisk på Kanten. Disse koncerter afløstes i 2019 af et ikke mindre eksperimenterende projekt - hvor en helt ny og anderledes opsætning af operaen Carmen kunne opleves i en gammel fabrikshal i Nexø. Fortsat med Andrea Pellegrini i en central rolle. Der arbejdes på at finde en værdig arvtager, som vil fortsætte med en stort anlagt klassisk musikbegivenhed. 

Litteratur vil man kunne følge i hver eneste by og møde unge og gamle forfattere. Skønlitteratur, biografier, poesi og krimier præsenteres - og måske kommer der også smagsprøver på fantasygenren. Programmet er helt nyt hvert år.

Kunsthåndværk har i mange år været et felt, hvor øen har en fornem førerposition. Traditionerne med fremstilling af keramik går langt tilbage i tiden og kan følges på Hjorths Fabrik i Rønne. I Nexø ligger både Den danske Keramikfabrik og en afdeling af Danmarks Designskole (både glas og keramik). I 2017 blev Bornholm hædret med den fornemme titel som "World Craft Region", som det første sted i hele Europa. Hæderen kan nærmest sammenlignes med Michelin stjerne systemet for restauranter. I 2020 afholdes international glasbiennale "European Ceramic Context" og den indgår med selvfølgelighed i kulturugens program.
Keramik, tekstil, træarbejder er andre områder inden for kunsthåndværk, som vi med stor glæde kan præsentere i kultursporet KUNSTHÅNDVÆRK.

Teater/Scenekunst har også sit helt eget kulturspor. Rønne Theater er Danmarks ældste fungerende teaterbygning, som man selvfølgelig må besøge, hvis teater er ens interesse. Bornholms Teater - vores eget egnsteater - har til huse det gamle Rønne Theater, og er selvskreven som arrangør af begivenheder i Bornholms Kulturuge. Udenfor Klemensker ligger Birca, et tidligere mindre landbrug. Ejendommen er udbygget og moderniseret, så den er optimal til brug for internationale recidencies. Sidst, men ikke mindst, så kan scenekunst opleves i Soldalens spektakulære rammer, når der vises ny-cirkus af international standard.

Natur er Bornholms største trækplaster. Den bornholmske natur er varieret i en grad, som ikke kendes ret mange andre steder i verden. Vilde klipper og sprækkedale på Nordbornholm og det frugtbare, mere flade landskab på Sydbornholm med de fantastiske sandklitter langs kysten. Overalt har menneskene sat deres spor i naturen og påvirket landskabet. Følg Natursporet og oplev den storslåede natur under kompetent og medrivende vejledning, og hør om bl.a. de sagn og myter, der knytter sig til de forskellige lokaliteter. Hvordan stedet har haft betydning for livet netop her.

Samarbejdsprojekter -Bornholms Kulturuge er desuden kendetegnet ved at indeholde tværfaglige kunstformer og samarbejdsprojekter, der udover at henvende sig til publikum også indeholder mulighed for fordybelse, indsigt og deltagelse i kunstneriske læreprocesser i form af masterclasses og workshops.

 

Kulturugens adgangstegn

Som publikum understøtter man Kulturugen ved at købe et kulturugebadge. Fra 2018 har vi kaldt det et 'kulturugepas' - fordi det er adgangstegnet til den lange række af kulturoplevelser under Kulturugen.

Læs mere om kulturugepas

 

Bornholms Kulturuges vision

"Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele Bornholm!"

 

Bornholms Kulturuges mission

"Bornholms Kulturuge vil fungere som en paraplyorganisation, der giver lokale aktører inden for hele spektret af kulturaktiviteter en mulighed for at vise, hvad de arbejder med. Med økonomisk tilskud fremmes lokale initiativer, der baserer sig på bornholmske kulturelle traditioner.

Større satsninger inden for hvert enkelt spor bringer kultur til Bornholm fra andre dele af landet/verden – arrangementer, der er sammensat specielt til Kulturugen. Dette til glæde og inspiration for såvel tilrejsende gæster som fastboende.

Med det brede tilbud om kulturoplevelser bidrager Kulturugen til en udvidelse af turistsæsonen med sin placering i september.

Kulturugen styrker kulturens placering i lokalsamfundet.

Kulturugen styrker Bornholms image, som en destination, der er værd at besøge også uden for sommerperioden.

Kulturugen styrker Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig qua det stærke kulturliv."

Du kan læse hele visionen her.

 

Kulturugens formål

Foreningen har til formål "at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den turistmæssige højsæson. Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen."

Du finder Bornholms Kulturuges vedtægter her 

 

Kulturugens finansiering

Bornholms Kulturuge er primært finansieret ved bidrag fra fonde og sponsorer, men har også opnået støtte fra Bornholms Regionskommune. 

Dertil kommer en længere række mindre virksomhedssponsorater

 

Kulturugens organisation og bestyrelse

Bornholms Kulturuge gennemføres af Foreningen Bornholms Kulturuge, som har en bestyrelse på 7 medlemmer.

Mikkel Bach-Jensen (Formand), Martin Schødts (Næstformand) Hanne Strøby (Kasserer og sekretær), Ole Ligaard, Jens Svane Boutrup, Steffen Brandt og Maria Fromseier Kjærgaard.

Bestyrelsen fastsætter vilkår for deltagelse som arrangør, udvælger projekter efter ansøgning og fordeler økonomiske midler til gennemførelse af arrangementer.

Destination Bornholm ApS varetager funktionen som sekretariat og står således for administration, markedsføring og afvikling. Der ansættes en kulturugekoordinator, som varetager kontakten til arrangørerne. Koordinatoren fungerer desuden som pressekontakt. 

 

Evaluering

Du finder evaluering af Bornholms Kulturuge 2019 her.

Du kan læse rapporten fra Publikumsundersøgelsen 2019 her.