Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation. Der er omkring 3.500 medarbejdere ansat, som løser mange og meget forskellige opgaver for det bornholmske samfund.
 
Regionskommunen er organiseret i en politisk og en administrativ organisation. Den politiske organisation er kommunalbestyrelsen, udvalgene osv. - altså de folkevalgte. Den administrative organisation består af de mennesker, der er ansat i Bornholms Regionskommune til daglig.
 
Den administrative organisation tæller altså alle med. Fra kommunaldirektøren til praktikanten. Borgmesteren har en særlig rolle i denne sammenhæng, som øverste chef for den kommunale administration.

Praktisk info

Sted

Ullasvej 23, 3700 Rønne

Web

Kontakt

Tlf. 56 92 00 00.
E-mail: post@brk.dk