Arrangør i Bornholms Kulturuge 2022

Tilmelding til dette års kulturuge er nu lukket

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til lauraj@bornholm.info

Vi takker for jeres de mange ansøgninger, vi har modtaget, og vi glæder os til at læse dem alle igennem. Man kan forvente svar fra os ultimo april. 

 

Vilkår for deltagelse som arrangør i Bornholms Kulturuge

Du finder link til ansøgningsformular nederst på denne side. Læs følgende vejledning og vilkår og start så din ansøgning- vi glæder os til at modtage den!

Ansøger er bekendt med, at man som deltager i Bornholms Kulturuge forpligter sig til:

 • At kulturugepas (armbånd) er obligatorisk for publikum over 14 år, medmindre andet er aftalt med Kulturugens sekretariat. Gælder ikke udstillinger af kunst og kunsthåndværk på steder/tider, hvor der normalt er offentlig adgang.
 • at dit/jeres arrangement afvikles som beskrevet i ansøgningen.
 • at eventuelle ændringer i forhold til ansøgning skal godkendes af Kulturugens sekretariat.
 • at du/I ikke udtaler jer til offentligheden om modtagelsen af tilskud, før der er sket en samlet offentliggørelse fra Kulturugens side.
 • at billetter til jeres arrangement kan købes på nettet, medmindre der er tale om gratis arrangementer, eller aktiviteter, hvor adgang købes ved indgangen. At det i forbindelse med billetkøb fremgår, at kulturugepas (armbånd) er obligatorisk.
 • at du/I accepterer, at kulturugens sponsorer profileres i forbindelse med markedsføring af jeres arrangement.
 • at du/I medvirker ved undersøgelse blandt arrangementets gæster efter Kulturugens anvisninger.
 • at du/I deltager i evt. netværksarbejde og møder med øvrige arrangører.
 • at du/I besvarer evalueringsskema mv. umiddelbart efter Kulturugens gennemførelse.

Optagelse i Kulturugen

Alle ansøgninger behandles individuelt. Der lægges vægt på kvalitet, og aktiviteter skabt til kulturugen bliver prioriteret. Aktiviteter, som afspejler Bornholms særkende/egenart indenfor det specifikke kulturområde eller har deltagelse af kunstnere på internationalt niveau, vil blive foretrukket.
Der kan søges om medfinansiering til projekter, eller de kan optages uden økonomisk støtte.
Ved bevilling af tilskud tilstræber vi en passende fordeling i forhold til de ni kulturspor, så hvert spor bliver repræsenteret på flest mulige dage og steder.

I ansøgningsformularen skal du oplyse information om;

 • ansøger
 • detaljer om arrangementet
 • hvilket/hvilke kulturspor arrangemntet hører ind under
 • dato, tid og sted
 • Billetter/pris/salgssted
 • budget 
 • Evt. ansøgt beløb hos Bornholms Kulturuge
 • Samt uploade uddybende information

I 2022 ser by-dagene således ud:

 • fredag d.16.: Nexø
 • lørdag d. 17.: Østermarie
 • søndag d. 18.: Christiansø
 • mandag d. 19.: Åkirkeby
 • tirsdag d. 20.: Allinge/Sandvig
 • onsdag d. 21.: 4-kløver-klyngen
 • torsdag d. 22.: Hasle
 • fredag d. 23.: Rønne
 • lørdag d. 24.: Svaneke
 • søndag d. 25.: Gudhjem

De ni kulturspor er Historie, Litteratur, Klassisk musik, Kunst, Teater, Madkultur, Natur, Rytmisk musik og Kunsthåndværk. Læs præsentation af sporene herBornholms Kulturuge er organiseret i ni kulturspor, der leder publikum frem til lige netop de aktiviteter, som har størst interesse for den enkelte, men også giver kulturoplevelser, som du måske ikke vidste, at du ledte efter. 


Børn, unge og familier

Kulturugen anser det for vigtigt, at børn og unge præsenteres for- og får oplevelser med mange forskelligartede kulturtilbud, og at de kan finde interesse i at benytte Bornholms og Kulturugens mange kulturelle muligheder. Derfor opfordrer vi til, at arrangørerne i deres planlægning evt. indlægger en ekstra aktivitet målrettet børn/unge/børnefamilier, hvis deres arrangement i øvrigt ikke er attraktivt for denne aldersgruppe. Arrangementer, som alene henvender sig til børn, er også velkomne.

Ved arrangementer, der indholdsmæssigt primært henvender sig til børn/unge, anbefales det, at de foregår i skoletiden, og at arrangøren retter henvendelse til lokale skoler om et samarbejde.