Analyser 2017

Rapport og analyser 2017

Bornholms Kulturuge har udarbejdet rapport over de seneste 3 år. Rapporten beskriver de nye tiltag, som er sat i værk og udviklingen i antal arrangementer, besøgstal, kvalitetsvurdering osv. 

Desuden har firmaet Inzights udarbejdet to forskellige analyser af Bornholms Kulturuge 2017. Begge analyser indeholder bl.a. oplysninger om gæsternes opholdslænge på øen og hvilke overnatningsmuligheder, de har benyttet.

Spørgeskemaundersøgelse

Den ene viser publikums vurdering af både kulturugen som helhed og de enkelte aktiviteter. Her er respondenterne rekrutteret via små visitkort, som blev uddelt ved arrangementerne. 206 personer har deltaget i undersøgelsen, (heraf 136 bosiddende på øen og 70 tilrejsende) og de har bedømt i alt 889 arrangementer. Vi glæder os især over den høje kvalitetsvurdering, der i gennemsnit ligger på 8,79 på en skala fra 1-10. Analysen er også nyttig, fordi vi kan se, hvor gæsterne har fået information om Kulturugen, hvor mange arrangementer, de deltager i osv. Undersøgelsen er interessant for jer, der gerne vil komme helt ned i detaljerne.

Læs analysen her

Eventtracking

Den anden analyse indgår i en aftale mellem Destination Bornholm og Inzights, der undersøger betydningen af de mange forskellige events, som foregår på Bornholm. Her er respondenterne hentet fra Færgens kundeforum, og man har kun spurgt de rejsende i perioden, der ikke har bopæl på øen, om de har deltaget i eventen, hvor stor betydning det havde for deres valg af rejse, om de har hørt om eventet før rejsen osv. osv. 1349 personer har gennemført undersøgelsen.

Læs analysen her:

Evaluering 2017

Ovenstående analyser indgår i vores egen evaluering sammen med de tilbagemeldinger, vi har fået fra de enkelte arrangører omkring antal gæster mv. Evalueringen giver det samlede overblik over, hvordan Bornholms Kulturuge har udviklet sig over de seneste 3 år. 

Hent evaluering