For arrangører

Velkommen som arrangør i 2021

Ansøgningsrunden til Bornholms Kulturuge 2021 er afsluttet.

Du er altid velkommen til at kontakte os på kulturuge@bornhom.info.

 

Vilkår for deltagelse i Bornholms Kulturuge 2021 som arrangør

Kulturugen foregår fra fredag den 17. til søndag den 26. september. 

Optagelse i Kulturugen

Alle ansøgninger behandles individuelt. Der lægges vægt på kvalitet, og aktiviteter skabt til kulturugen bliver prioriteret. Aktiviteter, som afspejler Bornholms særkende/egenart indenfor det specifikke kulturområde eller har deltagelse af kunstnere på internationalt niveau, vil blive foretrukket.
Der kan søges om medfinansiering til projekter, eller de kan optages uden økonomisk støtte.
Ved bevilling af tilskud tilstræber vi en passende fordeling i forhold til de ni kulturspor, så hvert spor bliver repræsenteret på flest mulige dage og steder.
Alle medtagne aktiviteter markedsføres som omtalt nedenfor.

Kulturspor

Der optages arrangementer i følgende spor:

 • Kunst
 • Kunsthåndværk
 • Rytmisk musik
 • Klassisk musik
 • Historie/Kulturhistorie
 • Litteratur
 • Madkultur
 • Teater/scenekunst
 • Natur

Et arrangement kan godt indgå i mere end et kulturspor. Kulturugen har ikke længere et fælles tema.

Kulturugepas

Som hovedregel er alle arrangementer, der optages i Bornholms Kulturuge 2021 forbeholdt publikum, som har erhvervet et Kulturugepas (armbånd). Dette skal fremgå ved al omtale af arrangementet og være synligt i forbindelse med køb/reservation til det enkelte arrangement. 

Undtagelser fra reglen om kulturugepas

Børn op til og med 15 år er undtaget fra reglen.

Undtaget er gratis arrangementer, der foregår på offentlige steder.

Undtaget er desuden udstillinger hos kunsthåndværkere, gallerier og museer, hvor offentligheden normalt har adgang i åbningstiden – gratis eller mod entrébetaling. Disse udstillinger kan optages som arrangementer i Bornholms Kulturuge 2020 og medtages i markedsføringen mod et gebyr på kr. 750,00 + moms. Dog forudsætter optagelsen, at der i løbet af Kulturugen afvikles mindst ét særarrangement på stedet, som er forbeholdt gæster med kulturugepas. Se sidste side i ansøgningsskema.

Tilskud

Arrangører, der planlægger større aktiviteter med budget over 20.000,- opfordres til at tage kontakt til Kulturugen i god tid, så kan vi sammen vurdere, om der er muligheder for at finde støtte gennem andre kanaler.

Til aktiviteter, der produceres specielt til Kulturugen, med budget under 20.000,- kan Bornholms Kulturuge søges om tilskud til medfinansiering i forbindelse med tilmelding.

By-dage 2021

 • 17. september – Allinge-Sandvig
 • 18. september – Hasle
 • 19. september - Aarsballe - Klemensker - Nyker - Rø
 • 20. september – Nexø
 • 21. september - Aakirkeby
 • 22. september - Gudhjem
 • 23. september - Østermarie
 • 24. september - Svaneke
 • 25. september - Christiansø
 • 26. september – Rønne

Kulturugen prioriterer aktiviteter, som foregår på den dag, der er tildelt den by, hvor de afvikles. Se liste ovenfor.
Med by menes også det omkringliggende opland. Hvis en aktivitet foregår over flere dage, bør ”By-dagen” indgå. Kulturugen forbeholder sig ret til at fastlægge endeligt tidspunkt for afvikling af aktiviteter for at imødegå tidsmæssige sammenfald af beslægtede arrangementer i samme by.

Åbningsarrangement

Officiel åbning af kulturugen vil i år foregå den første fredag, i år den 17. september i Allinge-Sandvig.

Børn og unge

Kulturugen anser det for vigtigt, at børn og unge præsenteres for- og får oplevelser med mange forskelligartede kulturtilbud, og at de kan finde interesse i at benytte Bornholms og Kulturugens mange kulturelle muligheder. Derfor opfordrer vi til, at arrangørerne i deres planlægning evt. indlægger en ekstra aktivitet målrettet børn/børnefamilier, hvis deres arrangement i øvrigt ikke er attraktivt for denne aldersgruppe. Arrangementer, som alene henvender sig til børn, er også velkomne.

Ved arrangementer, der indholdsmæssigt primært henvender sig til børn/unge, anbefales det, at de foregår i skoletiden, og at arrangøren retter henvendelse til lokale skoler om et samarbejde.

Markedsføring

Bornholms Kulturuge markedsfører den samlede kulturuge her på hjemmesiden, på sociale medier, gennem nyhedsbreve, ved kalender i Rytterknægten og omtale i Denne uges Bornholm, via pressearbejde, og på Destination Bornholms kanaler: website, nyhedsbrev, messebrochure og Bornholm hele året.

Alle aktiviteter, tilmeldt inden for fristen, som optages i Kulturugen, vil blive markedsført med indhold, leveret af arrangøren. Indhold på web sendes til korrektur og godkendelse hos arrangøren, hvorefter det danner basis for omtale i øvrige medier.

 • Kulturugens hjemmeside med billede, titel, lang beskrivende tekst, tid og sted, entrépris, link til bestilling/køb på website. Link til arrangørens website når arrangementet er omtalt der med henvisning og link til www.bornholmskulturuge.dk.
 • I kalender i Ugeavisen med titel, tid og sted, entrépris.

Da Kulturugens midler til markedsføring er stærkt begrænsede, beder vi om arrangørernes hjælp til markedsføring af den samlede kulturuge.

Som arrangør forpligter man sig til:

At have link til www.bornholmskulturuge.dk fra egen hjemmeside (hvis man har en).

Vi opfordrer desuden alle arrangører til:

 • At omtale egne og andre kulturuge-arrangementer på sociale medier, hvis man er aktiv der
 • At dele opslag fra Bornholms Kulturuges Facebook side til arrangørens ditto.
 • At medvirke ved distribution af Kulturugeavisen udenfor Bornholm ved at indgå aftale med to eller flere steder, hvor avisen kan ligge fremme. Man giver besked om adresserne til Kulturugens sekretariat. Vi vil meget gerne have Kulturugeavisen liggende hos museer, udstillingssteder, spillesteder, teatre mv., hvor man må formode, at de besøgende vil have interesse i Bornholms Kulturuge.

Kulturugens sekretariat udarbejder liste med tips til, hvordan den enkelte kan gøre opmærksom på sin egen aktivitet.

Undersøgelser

Bornholms Kulturuge gennemfører en webbaseret undersøgelse blandt arrangementernes publikum. Vi producerer et lille "visitkort", der viser hvilken adresse, man skal bruge for at deltage i undersøgelsen. I forbindelse med ansøgninger om fondsstøtte og sponsorater er det af afgørende betydning, at vi kan dokumentere, hvor stort publikum, Kulturugen har - hvor de kommer fra - og ikke mindst, hvad de synes om arrangementerne. Derfor er det vigtigt, at man som arrangør medvirker ved at oplyse antal gæster og ved uddeling af "visitkort", så publikum er klar over, hvorfor vi ønsker deres besvarelser.

Frister

Frist for tilmelding af aktiviteter og ansøgning er d. 1. april 2021. 
For projekter med budget over 20.000,- hvortil der ønskes hjælp til fundraising, gerne hurtigst muligt.

Hvis du har spørgsmål, skriv til kulturuge@bornholm.info

Følg også Kulturugens Facebook