For arrangører

Velkommen som arrangør i 2019

Vilkår for deltagelse i Bornholms Kulturuge 2019 som arrangør

Kulturugen foregår fra fredag den 13. til søndag den 22. september.

Optagelse i Kulturugen

Alle ansøgninger behandles individuelt. Der lægges vægt på kvalitet, og aktiviteter skabt til kulturugen bliver prioriteret. Aktiviteter, som afspejler Bornholms særkende/egenart indenfor det specifikke kulturområde eller har deltagelse af kunstnere på internationalt niveau, vil blive foretrukket.
Der kan søges om medfinansiering af projekter, eller de kan optages uden økonomisk støtte.
Ved bevilling af tilskud søges en tilstrækkelig fordeling i forhold til kulturspor, så disse bliver repræsenteret på flest mulige dage og steder.
Alle medtagne aktiviteter markedsføres som omtalt nedenfor.

Ansøgning skal ske på særligt ansøgningsskema, som kan hentes nederst på siden.

Kulturspor

Kulturugen 2019 organiseres i en række forskellige kulturspor, og der optages arrangementer indenfor:

 • Kunst
 • Kunsthåndværk
 • Rytmisk musik
 • Klassisk musik
 • Historie/Kulturhistorie
 • Litteratur
 • Madkultur
 • Teater/scenekunst
 • Natur

Et arrangement kan godt indgå i mere end et kulturspor. Kulturugen har ikke længere et fælles tema, man skal forholde sig til.

Kulturugepas

Som hovedregel er alle arrangementer, der optages i Bornholms Kulturuge 2019 forbeholdt publikum, som har erhvervet et Kulturugepas (badge).  Dette skal fremgå ved al omtale af arrangementet og være synligt i forbindelse med køb/reservation til det enkelte arrangement.

Undtagelser fra reglen om kulturugepas

Undtaget er gratis arrangementer, der foregår på offentlige steder.

Undtaget er desuden udstillinger hos kunsthåndværkere, gallerier og museer, hvor offentligheden har adgang i åbningstiden – gratis eller mod entrébetaling. Disse udstillinger kan optages som arrangementer i Bornholms Kulturuge 2019 og medtages i markedsføringen mod et gebyr på kr. 750,00 + moms. Dog forudsætter optagelsen, at der i løbet af Kulturugen afvikles mindst ét særarrangement på stedet, som er forbeholdt gæster med kulturugepas. Se sidste side i ansøgningsskema.

Tilskud

Arrangører, der planlægger større aktiviteter med budget over 20.000,- opfordres til at tage kontakt til Kulturugen i god tid, så kan vi sammen vurdere om der er muligheder for at finde støtte gennem andre kanaler.

Til aktiviteter, der produceres specielt til Kulturugen, med budget under 20.000,- kan Bornholms Kulturuge søges om tilskud til medfinansiering i forbindelse med tilmelding.

By-dage

 • 13. september – Ikke reserveret, arrangementer alle steder er velkomne
 • 14. september – Åbning – sted afventer forslag fra byer og eller institutioner
 • 15. september - Gudhjem og Christiansø
 • 16. september – Østermarie
 • 17. september - Rønne
 • 18. september - Hasle
 • 19. september - Aakirkeby
 • 20. september - Nexø
 • 21. september - Svaneke
 • 22. september – Allinge

Kulturugen prioriterer aktiviteter, som foregår på den dag, der er tildelt den by, hvor de afvikles. Se liste ovenfor.
Med by menes også det omkringliggende opland. Hvis en aktivitet foregår over flere dage bør ”By-dagen” indgå. Kulturugen forbeholder sig ret til at fastlægge endeligt tidspunkt for afvikling af aktiviteter for at imødegå tidsmæssige sammenfald af beslægtede arrangementer i samme by.

Åbningsarrangement

Officiel åbning af kulturugen vil som hidtil foregå den første lørdag, i år den 14. september. Efter de gode erfaringer fra Sandvig i 2018 opfordres de enkelte byer/foreninger og lign. til at indsende ideer til, hvordan åbningen 2019 kan tilrettelægges og hvad, man hver især vil byde ind med. Bestyrelsen vil derpå vælge mellem de modtagne forslag og gå i dialog om planlægningen.

Send gerne forslag til kulturuge@bornholm.info

Børn og unge

Ved arrangementer, der indholdsmæssigt henvender sig til børn/unge, anbefales det, at de foregår i skoletiden, og at arrangøren retter henvendelse til lokale skoler om et samarbejde.

Markedsføring

Bornholms Kulturuge markedsfører den samlede kulturuge på hjemmesiden, i Kulturugeavisen, på sociale medier, gennem nyhedsbreve, ved kalender i Rytterknægten og omtale i Denne uges Bornholm, via pressearbejde, og på Destination Bornholms kanaler: website, nyhedsbrev, messebrochure og Kort & Godt.

Alle aktiviteter, tilmeldt inden for fristen, som optages i Kulturugen, vil blive markedsført med indhold, leveret af arrangøren. Indhold på web. sendes til korrektur og godkendelse hos arrangøren.

 • kulturugens hjemmeside med billede, titel, lang beskrivende tekst, tid og sted, entrépris, link til bestilling/køb på website. Link til arrangørens website i de tilfælde, hvor arrangementet er omtalt her.
 • I trykt programhæfte, der udleveres ved køb af badge med billede, titel, kort beskrivende tekst, tid, sted og entrépris.
 • I kulturugeavisens kalender med titel, kort beskrivende tekst, tid og sted, entrépris.
 • I kalender i Rytterknægten med titel, tid og sted, entrépris.

Da Kulturugens midler til markedsføring er stærkt begrænsede, beder vi om arrangørernes hjælp til markedsføring af den samlede kulturuge.

Som arrangør forpligter man sig til:

At have link til www.bornholmskulturuge.dk fra egen hjemmeside (hvis man har en).

Vi opfordrer desuden alle arrangører til:

 • At omtale egne og andre kulturuge-arrangementer på Facebook (hvis man har en side eller profil)
 • At dele opslag fra Bornholms Kulturuges Facebook side.
 • At medvirke ved distribution af Kulturugeavisen udenfor Bornholm ved at indgå aftale med to eller flere steder, hvor avisen kan ligge fremme. Man giver besked om adresserne til Kulturugens sekretariat. Vi vil meget gerne have Kulturugeavisen liggende hos museer, udstillingsteder, spillesteder, teatre mv., hvor man må formode, at de besøgende vil have interesse i Bornholms Kulturuge.

Kulturugens sekretariat udarbejder liste med tips til, hvordan den enkelte kan gøre opmærksom på sin egen aktivitet.

Undersøgelser

Bornholms Kulturuge gennemfører en webbaseret undersøgelse blandt arrangementernes publikum. Vi producerer et lille "visitkort", der viser hvilken adresse, man skal bruge for at deltage i undersøgelsen. I forbindelse med ansøgninger om fondsstøtte og sponsorater er det af afgørende betydning, at vi kan dokumentere, hvor stort publikum, Kulturugen har - hvor de kommer fra - og ikke mindst, hvad de synes om arrangementerne. Derfor er det vigtigt, at man som arrangør medvirker ved at oplyse antal gæster og ved uddeling af "visitkort", så publikum er klar over, hvorfor vi ønsker deres besvarelser.

Frister

Frist for tilmelding af aktiviteter og ansøgning om tilskud 31. marts 2019.
For projekter med budget over 20.000,- hvortil der ønskes hjælp til fundraising, gerne hurtigst muligt.

Skema til tilmelding/ansøgning

Hent som pdf eller word

Det udfyldte skema sendes til  kulturuge@bornholm.info