For arrangører

Velkommen som arrangør i 2018

Vilkår for deltagelse i Bornholms Kulturuge 2018 som arrangør

Arrangementer som ønskes optaget i Kulturugens program skal forholde sig til årets tema, som er SPOR

Kulturugen foregår fra fredag den 14. til søndag den 23. september.

Kulturspor

Kulturugen 2018 bliver organiseret i en række forskellige kulturspor og der optages arrangementer indenfor:

 • Kunst
 • Kunsthåndværk
 • Rytmisk musik
 • Klassisk musik
 • Historie/Kulturhistorie
 • Litteratur
 • Madkultur
 • Teater/scenekunst
 • Film
 • Natur

Et arrangement kan godt være en kombination, hvor flere kulturspor indgår samtidig. Hvis ingen af de nævnte kulturspor dækker din ide, så angiv ”andet” og beskriv i din ansøgning. 

Kulturugepas

Alle arrangementer, der optages i Bornholms Kulturuge 2018 er forbeholdt publikum, som har erhvervet et Kulturugepas (badge). Undtaget er dog gratis arrangementer, der foregår på offentlige steder.

Tilskud

Der kan søges om tilskud til aktiviteter, som produceres specielt til Kulturugen – budget skal indgå i tilmeldingsskemaet

By-dage

 • 16. september - Gudhjem
 • 17. september - Nexø
 • 18. september - Hasle
 • 19. september -Rønne
 • 20. september - Aakirkeby
 • 21. september - Allinge
 • 22. september - Svaneke/Østermarie
 • 23. september - Christiansø

Kulturugen prioriterer aktiviteter, som foregår på den dag, der er tildelt den by, hvor de afvikles. Se illustration ovenfor. Med by mener vi også det omkringliggende opland. Hvis en aktivitet foregår over flere dage bør ”By-dagen” indgå.

Kulturugen forbeholder sig ret til at fastlægge endeligt tidspunkt for afvikling af aktiviteter for at imødegå tidsmæssige sammenfald af beslægtede arrangementer i samme by.

Børn og unge

Ved arrangementer, der indholdsmæssigt henvender sig til børn/unge, anbefales det, at de foregår i skoletiden, og at arrangøren retter henvendelse til lokale skoler om et samarbejde.

Markedsføring

Bornholms Kulturuge markedsfører den samlede kulturuge på web, i Kulturugeavisen, på sociale medier, gennem nyhedsbreve, ved kalender i Rytterknægten og omtale i Denne uges Bornholm, samt via pressearbejde.
Da Kulturugens midler til markedsføring er stærkt begrænsede, beder vi om, at arrangørerne aktiverer deres netværk uden for Bornholm. Vi vil meget gerne have Kulturugeavisen liggende hos museer, udstillingsteder, spillesteder, teatre mv., hvor man må formode, at de besøgende vil have interesse i Bornholms Kulturuge.

Undersøgelser

Bornholms Kulturuge gennemfører en webbaseret undersøgelse blandt arrangementernes publikum. Vi producerer et lille "visitkort", der viser hvilken adresse, man skal bruge for at deltage i undersøgelsen. I forbindelse med ansøgninger om fondsstøtte og sponsorater er det af afgørende betydning, at vi kan dokumentere, hvor stort publikum, Kulturugen har - hvor de kommer fra - og ikke mindst, hvad de synes om arrangementerne. Derfor er det vigtigt, at man som arrangør medvirker ved at oplyse antal gæster og ved uddeling af "visitkort", så publikum er klar over, hvorfor vi ønsker deres besvarelser.

Frister

Frist for tilmelding af aktiviteter med ansøgning om tilskud 31. marts 2018.
Frist for tilmelding af aktiviteter uden ansøgning om tilskud 30. april 2018.

Skema til tilmelding/ansøgning

Hent som pdf eller word

Det udfyldte skema sendes til bornholmskulturuge@gmail.com