Arrangør i 2023?

Vil du være med som arrangør i 2023?

Tilmeldingen til næste års kulturuge åbner i marts 2023. Dato følger! 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på kulturuge@bornholm.info

 

Vilkår for deltagelse i Bornholms Kulturuge som arrangør

Optagelse i Kulturugen

Alle ansøgninger behandles individuelt. Der lægges vægt på kvalitet, og aktiviteter skabt til kulturugen bliver prioriteret. Aktiviteter, som afspejler Bornholms særkende/egenart indenfor det specifikke kulturområde eller har deltagelse af kunstnere på internationalt niveau, vil blive foretrukket.
Der kan søges om medfinansiering til projekter, eller de kan optages uden økonomisk støtte.
Ved bevilling af tilskud tilstræber vi en passende fordeling i forhold til de ni kulturspor, så hvert spor bliver repræsenteret på flest mulige dage og steder.
Alle medtagne aktiviteter markedsføres som omtalt nedenfor.

Kulturspor

Der optages arrangementer i følgende spor:

 • Kunst
 • Kunsthåndværk
 • Rytmisk musik
 • Klassisk musik
 • Historie/Kulturhistorie
 • Litteratur
 • Madkultur
 • Teater/scenekunst
 • Natur

Et arrangement kan godt indgå i mere end et kulturspor. Kulturugen har ikke længere et fælles tema.

By-dage

Bornholms Kulturuge ønsker at vise hele Bornholm og øens mange forskellige kulturtilbud. Derfor er kulturugen organiseret på 10 by-dage, som arrangører, så vidt muligt, bedes planlægge efter. I 2023 ser by-dagene således ud:

15.9. - Åkirkeby (åbningsby)

16.9. - Rønne

17.9. - Christiansø

18.9. - Hasle 

19.9. - Nexø 

20.9. - Østermarie

21.9. - Firekløver klyngen

22.9. - Gudhjem 

23.9. - Allinge/Sandvig/Tejn

24.9. - Svaneke

Kulturugearmbånd

Alle arrangementer, der optages i Bornholms Kulturuge er forbeholdt publikum, som har erhvervet et kulturugearmbånd. Dette skal fremgå ved al omtale af arrangementet og være synligt i forbindelse med køb/reservation til det enkelte arrangement. 

Undtagelser fra reglen om kulturugepas

Børn op til og med 15 år er undtaget fra reglen.

Undtaget er gratis arrangementer, der foregår på offentlige steder.

Undtaget er desuden udstillinger hos kunsthåndværkere, gallerier og museer, hvor offentligheden normalt har adgang i åbningstiden – gratis eller mod entrébetaling. Disse udstillinger kan optages som arrangementer i Bornholms Kulturuge 2020 og medtages i markedsføringen mod et gebyr på kr. 750,00 + moms. Dog forudsætter optagelsen, at der i løbet af kulturugen afvikles mindst ét særarrangement på stedet, som er forbeholdt gæster med kulturugearmbånd

Tilskud

Arrangører, der planlægger større aktiviteter med budget over 20.000,- opfordres til at tage kontakt til Kulturugen i god tid, så kan vi sammen vurdere, om der er muligheder for at finde støtte gennem andre kanaler.

Til aktiviteter, der produceres specielt til Kulturugen, med budget under 20.000,- kan Bornholms Kulturuge søges om tilskud til medfinansiering i forbindelse med tilmelding.

Kulturugen foregår hvert år i september fra fredag i uge 37 til søndag i uge 38. I 2023 ligger kulturugen således 15.-24. september.

Kulturugen prioriterer aktiviteter, som foregår på den dag, der er tildelt den by, hvor de afvikles.
Med by menes også det omkringliggende opland. Hvis en aktivitet foregår over flere dage, bør ”By-dagen” indgå. Kulturugen forbeholder sig ret til at fastlægge endeligt tidspunkt for afvikling af aktiviteter for at imødegå tidsmæssige sammenfald af beslægtede arrangementer i samme by.

Officiel åbning

Officiel åbning af kulturugen foregår den første fredag i kulturugen.

Børn og unge

Kulturugen anser det for vigtigt, at børn og unge præsenteres for- og får oplevelser med mange forskelligartede kulturtilbud, og at de kan finde interesse i at benytte Bornholms og Kulturugens mange kulturelle muligheder. Derfor opfordrer vi til, at arrangørerne i deres planlægning evt. indlægger en ekstra aktivitet målrettet børn/børnefamilier, hvis deres arrangement i øvrigt ikke er attraktivt for denne aldersgruppe. Arrangementer, som alene henvender sig til børn, er også velkomne.

Ved arrangementer, der indholdsmæssigt primært henvender sig til børn/unge, anbefales det, at de foregår i skoletiden, og at arrangøren retter henvendelse til lokale skoler om et samarbejde.

Markedsføring

Bornholms Kulturuge markedsfører den samlede kulturuge her på hjemmesiden, på sociale medier, gennem nyhedsbreve, ved kalender i Rytterknægten og omtale i Denne uges Bornholm, via pressearbejde, og på Destination Bornholms kanaler: website, nyhedsbrev, messebrochure og Bornholm hele året.

Alle aktiviteter, tilmeldt inden for fristen, som optages i Kulturugen, vil blive markedsført med indhold, leveret af arrangøren. Indhold på web sendes til korrektur og godkendelse hos arrangøren, hvorefter det danner basis for omtale i øvrige medier.

 • Kulturugens hjemmeside med billede, titel, lang beskrivende tekst, tid og sted, entrépris, link til bestilling/køb på website. Link til arrangørens website når arrangementet er omtalt der med henvisning og link til www.bornholmskulturuge.dk.

Da Kulturugens midler til markedsføring er stærkt begrænsede, beder vi om arrangørernes hjælp til markedsføring af den samlede kulturuge.

Som arrangør forpligter man sig til:

At have link til www.bornholmskulturuge.dk fra egen hjemmeside (hvis man har en).

Vi opfordrer desuden alle arrangører til:

 • At omtale egne og andre kulturuge-arrangementer på sociale medier, hvis man er aktiv der
 • At dele opslag fra Bornholms Kulturuges Facebookside samt på Instagram til arrangørens ditto.
 • At have plakat, flyers samt salg af armbånd ved sit arrangement. Aftale indgås med kulturugens sekretariat. 

Kulturugens sekretariat udarbejder liste med tips til, hvordan den enkelte kan gøre opmærksom på sin egen aktivitet.

Undersøgelser

Bornholms Kulturuge gennemfører en webbaseret undersøgelse blandt arrangementernes publikum. I forbindelse med ansøgninger om fondsstøtte og sponsorater er det af afgørende betydning, at vi kan dokumentere, hvor stort publikum, Kulturugen har - hvor de kommer fra - og ikke mindst, hvad de synes om arrangementerne. Derfor er det vigtigt, at man som arrangør medvirker ved at oplyse antal gæster og gør sine gæster opmærksom på publikumsundersøgelsen, så publikum er klar over, at vi ønsker deres besvarelser.

Hvis du har spørgsmål, skriv til kulturuge@bornholm.info

Følg også kulturugens Facebook