Sporr å borrinjholmsk 2 / Spor af Bornholmsk II

Sporr å borrinjholmsk 2 / Spor af Bornholmsk II

Teater/Scenekunst, Rytmisk musikSvanekeLørdag, 21. september
Se Min kulturuge

Svânikagårinj vil ijæn i 2019 sorra forr a denj borrinjholmska kulturen å ded borrinjholmska språged får ejn vigtijer plâz i Borrinjholms Kultur-ygga.

Vi præsenterer derfor ijæn ejn aftan på borrinjholmsk – mè borrinjholmska kunstnara, professionella som amatører, mè borrinjholmsk mosik, tekster å sånga – grunjlaved for udvællelsen å kunstnara è YNTE om de è professionella eller amatører, mæn om de kanj sjynja på, fortælla på, spilla å snakka på borrinjholmsk.

Dær vil varra nân som går ijæn frå sista år, å dær vil varra nya kunstnara, mæn vi louer a alt foregår på borrinjholmsk: præsentationer, sånga å ârier å i stost mulija omfånj borrinjholmsk mosik. Alt for å forsætta idèn mè å gjen-opdaja denj borrinjholmska kulturen.

Vi håber såklârt på a gjæsterna ijæn i 2019 vil møda op å stytta de hæjllua borrinjholmska kunstnerna å samtidi få ejn goer aftan – på borrinjholmsk.

Lørda denj 21. september klokkan hal-otta – ded koster 150 kroner å komma inj.

Å det kræver et ”kultur-badge” – ded stytter Kultur-yggan, så de kanj stytta vos.


Svanekegaarden vil igen i 2019 sørge for at den Bornholmske kultur og det Bornholmske sprog får en fremtrædende plads i Bornholms Kulturuge.

Vi præsenterer derfor igen en aften på Bornholmsk – med Bornholmske kunstnere, professionelle som amatører med Bornholmsk musik, tekster og sange – kriteriet for udvælgelsen af kunstnerne er IKKE om de er amatører eller professionelle, men om de kan synge på, fortælle på, spille og tale Bornholmsk.

Der vil være gengangere og nye kunstnere, men vi garanterer at alt foregår på Bornholmsk: præsentationer, sange og fortællinger og i størst mulig omfang Bornholmsk musik. Alt for at fortsætte vores idé med at genopdage den Bornholmske kultur.

Vi håber selvfølgelig på at publikum igen i 2019 vil møde op og støtte de skønne Bornholmske kunstnere og samtidig få en fantastisk aften – på Bornholmsk!

Kulturbadge påkrævet – det støtter Kulturugen så de kan støtte os

Praktisk info

Kun for gæster med Kulturugebadge

Sted

Svanekegaarden, Skippergade 6, 3740 Svaneke

Dato

Lørdag, 21. september

Tidspunkt

19.30 - 21.30

Entré

150 kr.

Web

Kulturspor

Teater/Scenekunst, Rytmisk musik