Ordet har ordet ”Mosaik”

Ordet har ordet ”Mosaik”

LitteraturØstermarieMandag, 16. september
Se Min kulturuge

Ud fra antagelsen, at alting har en fælles rod, vil vi med "ordet har ordet" prøve at grave os frem til denne rod via netop ordet.

Konceptet går ud på, at der for de månedlige komsammener vælges et ord som krystallisationspunkt for behagelig diskurs. Udgangspunkt vil være det skrevne ord – altså relevant litteratur omkring netop "dagens ord". Det være sig i form af prosa, lyrik, essays, artikler eller lignende. Men også den fremmødtes personlige affektion af ordet skal være grund nok til et oplæg – med eller uden skriv.

Vi skal opleve det (primært) skrevne i al sin ømhed, råhed, subtilitet og tvetydighed - men ikke mindst skønhed. De forskellige indgangsvinkler vil blotlægge roden jo mere effektiv.

Praktisk vil det foregå således, at en ordstyrer før opstart vil forhøre sig med de fremmødte, om de har noget at bidrage med. Bidragene vurderes i deres omfang og arrangeres i den bedst mulige rækkefølge. Efter indledende oplæg

til "dagens ord" af ordstyreren vil de enkelte bidragydere så kunne fremføre deres materiale. Undervejs vil der være åben diskussion.

Det er vigtigt at fremhæve, at man er velkommen, selv om man ikke er bidragyder eller deltager i diskussionen. Målet er åndelig opløftning, indsigt og begejstring. Vejen hjem skal være smilets vej.

Ordet til næste komsammen igen offentliggøres lige før slut af indeværende komsammen.

Praktisk info

Kun for gæster med Kulturugebadge

Sted

Kirkebyvej 28, 3751 Østermarie

Dato

Mandag, 16. september

Tidspunkt

19.00 - 22.00

Entré

gratis

Kulturspor

Litteratur

Bemærkninger

Øl, kaffe og te serveres.