Stubbeløkken - natur, kultur og Danmarks største hul i jorden

Stubbeløkken - natur, kultur og Danmarks største hul i jorden

NaturRønneOnsdag, 19. september
Se Min kulturuge

Vandring rundt om og ned i Stubbeløkken Stenbrud, der er Bornholms største stenbrud og Danmark dybeste råstofgrav. Hullet er 125 meter dybt og bunden når 60 meter under havets overfalde. I 2017 blev et nyt indvindingsområde mod syd afdækket og taget i brug. Kanten af det nye brud er markeret med flere hundrede vældige, imponerende vandreblokke fra området. Hør om brydninger og stedets geologi, natur og kultur. Tidligere gymnasielærer Jørgen Butzbach, der er øens bedste kender og formidler af Bornholms geologi, er guide.

Praktisk info

Kun for gæster med Kulturugebadge

Sted

P-pladsen ved Sct. Knuds Kirke, Stavelund 19, 3700 Rønne

Dato

Onsdag, 19. september

Tidspunkt

16.00 - 17.30

Web

Kulturspor

Natur