Sporr å Borrinjholmsk/Spor af Bornholmsk

Sporr å Borrinjholmsk/Spor af Bornholmsk

Teater/Scenekunst, Rytmisk musik, Klassisk musik, Historie/KulturhistorieSvanekeLørdag, 22. september
Se Min kulturuge

På Borrinjholm è vi rajtij goa te å opdriva de goe å stora kunstnara overfrå. De kommer gjærna å strajs te ø'n for å optrø, å vi nyjder å se å høra dorres ansporenes agéran på ræjsdansk,  jyjsk, fyjnsk, færøsk, grønlansk å vel-sajtens mânga flera spog å dialekter- déd è dajlijt, å vi nyjder'ed ajle, - men sjæjlan ser vi sporren å denj borrinjholmska kulturen. - Seføli oplæver vi borrinjholmska konstnara - men sjæjlan hør vi sporren å ded borrinjholmska sproged.

Svânikagårinj præsanterer derfor enj aftan vor vi sporrer vos inj på denj borrinjholmska kulturen mé borrinjholmska konstnara, tekster, mosik å sânga. Alt sjer på borrinjholmsk: præsentationer, sânga å ârier å mest mulijt borrinjholmsk mosik. Alt for å følla sporred å enj inte så ofta vijst sija å ded borrinjholmska kulturlived. Vi læggjer op te enj aftan, vor vi ska oplæva många forsjillija sporr å ded borrinjholmska kulturlived å kanjsjé opsporra enj nyer injgångsvinkel te denj borrinjholmska kulturen.
 Konstnara (dær kanj komma ænrinjer): Bjarne å Torben Kure, Lârs Christjansen, Clavs Trânbær, Keld Olsen, Thor Backhausen, Lârs Juul, Niels Jørgen Riis, Rie Dam å Søren Høst


På Bornholm er vi rigtig gode til at spore de gode og store kunstnere ovrefra. Disse kommer gerne og sporenstregs til øen for at optræde og vi nyder at se og høre deres ansporende optræden på rigsdansk, jysk, fynsk, færøsk, islandsk, grønlandsk og sikkert mange flere sprog og dialekter. Det er dejligt og vi nyder det alle, men sjældent ser vi sporene af den Bornholmske kultur. Selvfølgelig oplever vi Bornholmske kunstnere – men sjældent hører vi sporene af det Bornholmske sprog.

Svanekegaarden præsenterer derfor en aften hvor vi sporer os ind på den Bornholmske kultur med Bornholmske kunstnere, tekster, musik og sange. Alt foregår på Bornholmsk: præsentationer, sange og fortællinger og i videst mulig omfang Bornholmsk musik. Alt for at følge sporet af en ikke så ofte vist side af det Bornholmske kulturliv. Vi lægger op til en aften hvor vi skal opleve mange forskellige spor af den Bornholmske kultur og måske opspore en ny indgangsvinkel til den Bornholmske kultur.
Kunstnere pt. (ændringer kan forekomme): Bjarne og Torben Kure, Lars Christiansen, Claus Tranberg, Keld Olsen, Thor Backhausen, Lars Juul Niels Jørgen Riis, Rie Dam og Søren Høst.

Praktisk info

Kun for gæster med Kulturugebadge

Sted

Svanekegaarden, Skippergade 2-8, 3740 Svaneke

Dato

Lørdag, 22. september

Tidspunkt

19.30 - 21.30

Entré

120 kr. incl. billetgebyr

Web

Kulturspor

Teater/Scenekunst, Rytmisk musik, Klassisk musik, Historie/Kulturhistorie

Book her